3FMX0 - Fysisch modelleren en simuleren

Study guide De cursus biedt een overzicht van een aantal fundamentele problemen uit verschillende domeinen in de fysica. Hiermee wordt geïllustreerd hoe fysische problemen langs klassieke analytische en numerieke weg kunnen worden gemodelleerd. Deze aanpak is van wijdverbreide nut voor verschillende wetenschappelijke disciplines. Het college illustreert welke stappen nodig zijn voor de definitie van analytische en […]