3FMX0 - Fysisch modelleren en simuleren

Study guide De cursus biedt een overzicht van een aantal fundamentele problemen uit verschillende domeinen in de fysica. Hiermee wordt geïllustreerd hoe fysische problemen langs klassieke analytische en numerieke weg kunnen worden gemodelleerd. Deze aanpak is van wijdverbreide nut voor verschillende wetenschappelijke disciplines. Het college illustreert welke stappen nodig zijn voor de definitie van analytische en numerieke modellen voor fysische verschijnselen. Klassieke voorbeelden worden besproken in de context van problemen uit de mechanica, elektromagnetisme, statistische fysica, klassieke mechanica, chaos en de theoretische kwantumfysica. De cursus behandelt modellen met relevantie voor veel fysische problemen en presenteert standaard methoden voor het oplossen van de analytische en numerieke modellen. Inhoud: Partiële differentiaalvergelijkingen; Klassieke analytische modelleringstechnieken; Op deeltjes gebaseerde methoden; Numerieke modellering.